Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 21 lok. 430, 10-542 Olsztyn, NIP 7393954845, REGON 389125728

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000928790, 

Skip to content