AKTUALNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że trwa przebudowa strony internetowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Północ.

Za ewentualne utrudnienia lub przerwy w działaniu z góry przepraszamy.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń związanych z działalnością spółki na  fanpage na Facebook’u 

https://www.facebook.com/SIMKZNPolnoc

Zespół SIM KZN Północ.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Miejskiej Szczytno

 29 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Miejskiej Szczytno w celu promocji programu SIM oraz przybliżenia korzyści wynajmu.

Gmina Miejska Szczytno jest w trakcie naboru przyszłych najemców mieszkań. By zwiększyć świadomość i zainteresowanie mieszkańców programem zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami Gminy Miejskiej Szczytno oraz Prezesem i pracownikami Spółki.

 Głównym tematem było przypomnienie na czym polega zadanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz omówienie warunków wynajmu mieszkań w bloku, który już niedługo powstanie w miejscowości Szczytno przy ul. Sobieszczańskiego.

 Przypomnijmy, że wniosek o kredyt SBC na inwestycję w Gminie Miejskiej Szczytno przeszedł do drugiego etapu procedowania, niedługo planowane jest również ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

 Na spotkaniu poruszono tematy związane z finansowaniem inwestycji, wysokością czynszu, zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono również elementy wykończenia oraz możliwość wpływu przyszłych najemców na wygląd mieszkania.

 Link do strony Gminy z informacjami o naborze: Nabór Gmina Miejska Szczytno  

 

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Wydminy

 

23 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Wydminy w celu promocji programu SIM oraz przybliżenia korzyści wynajmu.

Gmina Wydminy rozpoczęła nabór przyszłych najemców mieszkań. By zwiększyć świadomość i zainteresowanie mieszkańców programem zostało zorganizowane spotkanie z Wójtem Gminy Wydminy oraz Prezesem i pracownikami Spółki. Głównym tematem było przypomnienie na czym polega zadanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz omówienie warunków wynajmu mieszkań w bloku, który już niedługo powstanie w miejscowości Wydminy.

 Przypomnijmy, że wniosek o kredyt SBC na inwestycję w Gminie Wydminy przeszedł do drugiego etapu procedowania, niedługo planowane jest również ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

 Na spotkaniu poruszono tematy związane z finansowaniem inwestycji, wysokością czynszu, zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono również elementy wykończenia oraz możliwość wpływu przyszłych najemców na wygląd mieszkania.

Link do strony Gminy z informacjami o naborze: nabór Gmina Wydminy

Zarejestrowane spotkanie można obejrzeć na fanpage’u Gminy Wydminy na Facebooku: fanpage Gmina Wydminy

Prezes wraz z pracownikami na sesji Rady Gminy w Giżycku

 23 listopada 2022 roku Prezes Spółki wraz z pracownikami byli obecni na sesji Rady Gminy Giżycko.

Na sesji Rady Gminy Giżycko jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ z o.o.

 Celem obecności Prezesa Spółki oraz pracowników było przedstawienie zadań i celów Spółki oraz wyjaśnienie na czym polega cały program. Dzięki prezentacji i wyjaśnieniu kwestii, które dla Radnych były niejasne uchwała została podjęta, dzięki czemu w najbliższym czasie Gmina Giżycko będzie mogła dokonać aportu gruntu do Spółki.

Kolejny krok do budowy mieszkań w Gminie Miejskiej Kętrzyn!

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ wykonała kolejny krok ku budowie mieszkań społecznych w gminie miejskiej Kętrzyn. Spółka wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia. Po otrzymaniu wsparcia kolejnym etapem pozostanie zlecenie robót budowlanych.

Gmina Miejska Kętrzyn jest jednym z 19 wspólników Spółki. W ramach zakładanego przedsięwzięcia budowy mieszkań powstanie 72 lokale mieszkalne dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na rynku komercyjnym natomiast ich dochody są na tyle wysokie, że nie przysługuje im prawo do ubiegania się o lokal komunalny.

Dzięki wykonaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej obejmującej inwestycję, Spółka mogła złożyć wniosek już w drugim naborze, do którego przystąpiliśmy – komentuje Prezes Zarządu Spółki – co najważniejsze lokale będą wykonane w tzw. białym montażu, czyli w standardzie gotowym do wprowadzenia się przez przyszłych najemców – kontynuuje Prezes Zarządu.

Zgodnie z założeniami programu lokale mieszkalne będą wykończone: w łazience zostanie zamontowana umywalka, sedes oraz wanna lub brodzik, w kuchni znajdzie się kuchenka wraz z piekarnikiem. Zostaną pomalowane pomieszczenia, wykończone posadzki, a w łazience położona terakota oraz glazura.

Zakładane czynsze z założenia mają być niższe niż wynajem mieszkań na rynku komercyjnym.

W przypadku sprawnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie inwestycji przez BGK rozpoczęcie robót budowlanych możliwe jest już w przyszłym roku.

           Projektowanie bloków w Tczewie w toku

Po wyłonieniu zwycięzcy na koncepcję architektoniczno-budowlaną w Tczewie nadszedł czas na podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowe. Na jej podstawie powstaną bloki mieszkalne, w których znajdzie się ponad 200 mieszkań na wynajem.

Spółka w czerwcu 2022 roku ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną. W sierpniu po długich naradach Sąd Konkursowy wybrał najlepszą pracę, której autorem była firma BUDCUD. Po negocjacjach 7 października 2022 roku została podpisana umowa
na wykonanie dokumentacji projektowej. Dzięki niej Spółka będzie mogła wystąpić o pozwolenie na budowę, więc wielkimi krokami zbliża się budowa bloków mieszkalnych w Tczewie.

Zgodnie z założeniami programu w dokumentacji projektowej zostaną ujęte elementy wykończenia takie, jak:
– pomalowanie ścian,
– wykończenie podłóg,
– położenie terakoty i glazury w łazience
– zamontowanie sedesu, wanny lub brodzika, umywalki,
– w kuchni znajdzie się kuchenka z piekarnikiem.

Dzięki takiemu standardowi wykończenia, mieszkania będą gotowe do wprowadzenia się przyszłych najemców.

„Praca w Spółce nabiera coraz szybszego tempa, co widać poprzez pozyskiwanie kolejnych dokumentacji projektowych jak w przypadku Tczewa, czy też przez składanie wniosków o wsparcie finansowe do Banku Gospodarstwa Krajowego. Cieszę się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Już w przyszłym roku możliwe są roboty budowlane, co jest niewątpliwym krokiem milowym dla Spółki oraz przyszłych najemców.” – komentuje Prezes Zarządu.

W ramach inwestycji mają powstać 4 budynki z mieszkaniami na wynajem dla osób, których nie stać na zakup bądź wynajem na rynku komercyjnym. Proces budowy 239 mieszkań został podzielony na etapy. Pierwszym z nich jest budowa jednego budynku.

 

     Mieszkania na wynajem coraz bliżej realizacji!

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w dniu 30 września 2022 roku złożyła kolejne cztery wnioski o finansowanie bloków mieszkalnych na wynajem. Po otrzymaniu wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego kolejnym etapem będzie zlecenie robót budowlanych.

Spółka w ramach powierzonych jej zadań realizuje przedsięwzięcia w zakresie budownictwa mieszkaniowego w 18 gminach województwa warmińsko-mazurskiego i jednej gminy z województwa pomorskiego.  W ramach zakładanych przedsięwzięć budowy mieszkań powstanie 1000 lokali mieszkalnych dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na rynku komercyjnym a ich dochody są na tyle wysokie, że nie przysługuje im prawo do ubiegania się o lokal komunalny. Dzięki wybudowanym przez Społeczna Inicjatywę Mieszkaniową mieszkaniom osoby takie będą mogły ubiegać się o prawo do takiego lokali. 

Dzięki zaangażowaniu gmin Spółka otrzymała gotowe projekty budowlane na tyle szybko, że możliwym było złożenie przez Spółkę wniosku już w drugim naborze, do którego przystąpiła nasza spółka – komentuje Prezes Zarządu Spółki – co najważniejsze lokale będą wykonane w tzw. białym montażu, czyli w standardzie gotowym do wprowadzenia się przez przyszłych najemców – kontynuuje Prezes Zarządu.

Kredyty preferencyjne SBC to ważny element, który pozwoli na realizację inwestycji, ponieważ jest to forma finansowania zwrotnego udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, co najważniejsze na preferencyjnych warunkach, gdyż finansowanie nie zakłada marży tak jak kredyty komercyjne. Dzięki uzyskaniu tej formy pomocy powstanie w Gminie Dźwierzuty 20 mieszkań, Gminie Biskupiec 32 mieszkania, Gminie Ryn 24 mieszkania; Gminie Miejskiej Kętrzyn – 69 mieszkań.

Mieszkania te będą wykonane w standardzie gotowym do wprowadzenia się przyszłych najemców. Wykończenie będzie polegało na położonej glazurze i terakocie w łazienkach; zamontowaniu umywalki, sedesu, wanny lub brodzika w łazience; wykończeniu posadzek i ścian; pomalowaniu pomieszczeń oraz umieszczeniu kuchenki z piekarnikiem w kuchni.

– Mamy świadomość, jak w obecnych czasach potrzebne są te mieszkania. Ważne jest, że zakładane czynsze będą niższe niż na rynku komercyjnym – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.

W przypadku sprawnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie inwestycji przez BGK rozpoczęcie robót budowlanych możliwe jest już w przyszłym roku.

 

HD Invest
HD Invest
Gmina Zalewo z najlepszą koncepcją architektoniczno-budowlaną

Członkowie Sądu Konkursowego wyłonili najlepszą koncepcję architektoniczno-budowlaną na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Zalewie. Dzięki wybraniu koncepcji inwestycja jest coraz bliższa realizacji.

Sąd Konkursowy odbył się 19 września w celu wyłonienia najlepszej pracy dla inwestycji w Zalewie. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa realizuje na terenie Gminy Zalewo zadanie, jakim jest wybudowanie mieszkań o umiarkowanym czynszu. Zwycięzca został Mateusz Adamczyk BUDCUD.

Członkowie Sądu nie mieli prostego zadania, ponieważ wszystkie nadesłane prace były interesujące i każda z nich spełniała kryteria wskazane w Regulaminie Konkursu, jednak znalazły się plusy i minusy, które zadecydowały o ostatecznym wyniku. By wybrać tę koncepcję, która zasługuje na miano najlepszej należało dokładnie przeanalizować i porównać nadesłane prace. Po ożywionych dyskusjach i uważnej ocenie sąd zdecydował o wynikach konkursu:

  1. Miejsce Mateusz Adamczyk BUDCUD
  2. Technobeton Sp. z o.o.
  3. Jan Ledwoń i Architekci

Wszystkie trzy prace zasługują na uznanie, ponieważ zaprezentowane rozwiązania architektoniczne charakteryzowały się wysoką estetyką oraz funkcjonalnością, co pozwoliło bardzo optymistycznie spojrzeć na nadchodzącą budowę. W uzasadnieniu wygranej pracy możemy znaleźć takie argumenty, jak:

– wykorzystanie w pełni potencjału terenu ujętego w zadaniu;

– nieskomplikowana bryła budynku połączona ze sprawdzonymi niezawodnymi rozwiązaniami inżynierskimi;

– maksymalne wykorzystanie powierzchni budynku na cele mieszkaniowe;

– urbanistyczne możliwości prowadzenia następnych inwestycji na terenie objętym zadaniem.

Gratulujemy uczestnikom tego konkursu i dziękujemy za udział w nim. Wierzymy, że już niedługo ruszą prace budowlane, byśmy mogli jak najszybciej zobaczyć wygraną koncepcję w rzeczywistości. – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.                         

Kolejny etap –
kolejny krok do przodu.

 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jest coraz bliżej realizacji inwestycji obejmującej społeczne budownictwo mieszkaniowe w Wydminach. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wiarygodność kredytowej, Spółka mogła przejść do II etapu pozyskiwania kredytu o finansowanie zwrotne.

 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
KZN-Północ Sp. z o.o. złożyła wniosek o kredyt preferencyjny SBC 30 marca 2022 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki niemu możliwe będzie zrealizowanie inwestycji, która obejmuje powstanie mieszkań na wynajem w Gminie Wydminy. Po uzyskaniu od Banku pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej nadszedł drugi etap procedowania wniosku. Spółka jest w trakcie kompletowania potrzebnych
dokumentów, decyzji oraz zgód, by w jak najszybszym czasie móc przedstawić wymierne efekty swojej pracy w postaci rozpoczęcia budowy.

 

 „Wspaniała współpraca z Samorządem Gminy Wydminy oraz zgrany zespół wykwalifikowanych pracowników zbliża nas wielkimi krokami do pierwszych działań budowlanych, a co za tym idzie do powstania mieszkań na wynajem.” – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.

 

 Dzięki zaangażowaniu Samorządu i Spółki, Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie bezzwrotne z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwo o wartości 10% inwestycji, tj. 2.929.095,54 złotych i przekazała te pieniądze Spółce na realizację powierzonego zadania – realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

II etap pozyskiwania kredytu – kolejny krok do przodu

 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jest coraz bliżej realizacji inwestycji obejmującej społeczne budownictwo mieszkaniowe w Szczytnie. Spółka przeszła do II etapu pozyskiwania kredytu o finansowanie zwrotne.

 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. złożyła wniosek o kredyt preferencyjny SBC 30 marca 2022 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki niemu możliwe będzie zrealizowanie inwestycji, która obejmuje powstanie mieszkań na wynajem w Gminie Miejskiej Szczytno. Po uzyskaniu od Banku pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej nadszedł czas na drugi etap procedowania wniosku. Spółka dokłada wszelkich starań, by skompletować potrzebne dokumenty.

 „Mamy nadzieję, że już niedługo będą Państwo mogli zobaczyć wymierne efekty naszych działań, jakimi będą pierwsze roboty budowlane.” – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.

 

 Dzięki zaangażowaniu Samorządu i Spółki, Gmina Miejska Szczytno otrzymała dofinansowanie bezzwrotne z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwo o wartości 10% inwestycji, tj. 435.000,00 złotych i przekazała te pieniądze Spółce na realizację powierzonego zadania – realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego.

 

 

                     Pozytywna wiarygodność
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ z przyjemnością informuje, że dzięki prężnie rozwijającej się współpracy z Gminami oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Spółka uzyskała warunkową akceptację wniosków preferencyjnych SBC dla dwóch Gmin..

Pod koniec marca 2022 roku nasza Spółka złożyła do BGK dwa wnioski o kredyt preferencyjny SBC na realizację inwestycji w Gminie Miejskiej Szczytno oraz Gminie Wydminy, a już czerwcu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ uzyskała pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej, co w dużym stopniu przybliża nas do realizacji inwestycji, a co za tym idzie powstania mieszkań.

Warto przybliżyć zagadnienie, jakim jest kredyt preferencyjny SBC.  Preferencyjne kredyty z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak tworzenie mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu oraz mieszkań spółdzielczych lokatorskich poprzez budowę nowych budynków lub rewitalizację/remont budynku z jego adaptacją na cele mieszkaniowe.

Finansowane kredytem mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one skorzystać z zasobów komunalnych.

Z kredytu SBC można sfinansować również:

• miejsca postojowe/garaże (przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego),

• grunt (w przypadku aportu gminy wartość gruntu finansowanego z kredytu nie może jednak przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia).

Ważnymi informacjami, które charakteryzują kredyt referencyjny SBC są:

– niski koszt finansowania: oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży banku, 

– maksymalnie 30-letni okres finansowania, 

– maksymalny udział kredytu w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – do 80 proc. kosztu inwestycji.

Pozytywna ocena wiarygodności kredytowej pozwala na wejście w drugi etap przygotowań przy składaniu tego typu wniosków o kredyt SBC, dzięki czemu jesteśmy w stanie dalej prężnie działać w kierunku powstania mieszkań na wynajem.

 

 

   Coraz bliżej do powstania mieszkań na wynajem
Wszystkie 19 Gmin – Wspólników podpisało umowy powierzające spółce SIM KZN-Północ realizację budownictwa mieszkaniowego. Dzięki temu wykonano kolejny krok zbliżający do powstania mieszkań o umiarkowanym czynszu.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. powstała w celu budowy mieszkań i ich późniejszej eksploatacji na zasadzie najmu. W każdej gminie mają powstać mieszkania dedykowane osobom o umiarkowanych dochodach, które zarabiają zbyt dużo, by ubiegać się o lokal komunalny, ale za mało, by wynająć mieszkanie lub zaciągnąć kredyt hipoteczny na jego zakup na rynku komercyjnym.

11 października 2021r. w Olsztynie odbyło się spotkanie, na którym Gmina Biskupiec, Gmina Lidzbark, Gmina Nidzica, Gmina Wiejska Ostróda, Gmina Miejska Szczytno, Gmina Gietrzwałd, Gmina Giżycko, Gmina Purda, Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Wydminy, Gmina Kolno, Gmina Dobre Miasto podpisały z SIM KZN-Północ sp. z o.o. tzw. umowę powierzenia. Gmina Jedwabno, Gmina Zalewo, Gmina Rozogi, Gmina Miejska Tczew, Gmina Dźwierzuty, Gmina Ryn oraz Gmina Ełk również złożyły swoje podpisy na umowie o współpracy w ramach realizacji inwestycji w ogólnym interesie gospodarczym w postaci realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego do końca 2021r. Po przekazaniu gruntu przez gminy, rozpoczniemy etap projektowania – podkreśla Prezes Zarządu spółki Grzegorz Paciulan.  

W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ sp. z o.o. ma powstać ponad 1000 mieszkań:

• Gmina Miejska Tczew – 239 mieszkań;

• Gmina Biskupiec – 32 mieszkania;

• Gmina Ryn – 24 mieszkania;

• Gmina Zalewo – 48 mieszkań;

• Gmina Kolno – 10 mieszkań;

• Gmina Rozogi – 10 mieszkań;

• Gmina Wydminy – 80 mieszkań;

• Gmina Jedwabno – 33 mieszkania;

• Gmina Dobre Miasto – 36 mieszkań;

• Gmina Dźwierzuty – 20 mieszkań;

• Gmina Ełk – 60 mieszkań;

• Gmina Miejska Kętrzyn – 69 mieszkań;

• Gmina Lidzbark 34 mieszkania;

• Gmina Nidzica – 50 mieszkań;

• Gmina Wiejska Ostróda – 100 mieszkań;

• Gmina Gietrzwałd – 30 mieszkań;

• Gmina Miejska Szczytno – 36 mieszkań;

• Gmina Purda – 60 mieszkań;

• Gmina Giżycko – 50 mieszkań. 

 

Należy zaznaczyć, że przedmiotem podpisanej umowy jest powierzenie SIM świadczenia Usługi, realizowanej na obszarze Gmin, w tym określenie zasad kontroli Gmin wykonywania przez SIM powierzonego zadania, zapewnienia funkcjonowania spółki posiadającej personel umożliwiający wdrożenie inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego na terenie gmin, a następnie obsługę administracyjną najmowanych lokali mieszkalnych. 

 

        Mieszkania na wynajem coraz bliżej realizacji!

Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w dniu 30 września 2022 roku złożyła kolejne cztery wnioski o finansowanie bloków mieszkalnych na wynajem. Po otrzymaniu wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego kolejnym etapem będzie zlecenie robót budowlanych.

Spółka w ramach powierzonych jej zadań realizuje przedsięwzięcia w zakresie budownictwa mieszkaniowego w 18 gminach województwa warmińsko-mazurskiego i jednej gminy z województwa pomorskiego.  W ramach zakładanych przedsięwzięć budowy mieszkań powstanie 1000 lokali mieszkalnych dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na rynku komercyjnym a ich dochody są na tyle wysokie, że nie przysługuje im prawo do ubiegania się o lokal komunalny. Dzięki wybudowanym przez Społeczna Inicjatywę Mieszkaniową mieszkaniom osoby takie będą mogły ubiegać się o prawo do takiego lokali. 

Dzięki zaangażowaniu gmin Spółka otrzymała gotowe projekty budowlane na tyle szybko, że możliwym było złożenie przez Spółkę wniosku już w drugim naborze, do którego przystąpiła nasza spółka – komentuje Prezes Zarządu Spółki – co najważniejsze lokale będą wykonane w tzw. białym montażu, czyli w standardzie gotowym do wprowadzenia się przez przyszłych najemców – kontynuuje Prezes Zarządu.

Kredyty preferencyjne SBC to ważny element, który pozwoli na realizację inwestycji, ponieważ jest to forma finansowania zwrotnego udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, co najważniejsze na preferencyjnych warunkach, gdyż finansowanie nie zakłada marży tak jak kredyty komercyjne. Dzięki uzyskaniu tej formy pomocy powstanie w Gminie Dźwierzuty 20 mieszkań, Gminie Biskupiec 32 mieszkania, Gminie Ryn 24 mieszkania; Gminie Miejskiej Kętrzyn – 69 mieszkań.

Mieszkania te będą wykonane w standardzie gotowym do prowadzenia się przyszłych najemców. Wykończenie będzie polegało na położonej glazurze i terakocie w łazienkach; zamontowaniu umywalki, sedesu, wanny lub brodzika w łazience; wykończeniu posadzek i ścian; pomalowaniu pomieszczeń oraz umieszczeniu kuchenki z piekarnikiem w kuchni.

– Mamy świadomość, jak w obecnych czasach potrzebne są te mieszkania. Ważne jest, że zakładane czynsze będą niższe niż na rynku komercyjnym – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.

W przypadku sprawnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie inwestycji przez BGK rozpoczęcie robót budowlanych możliwe jest już w przyszłym roku.

Uprzejmie informujemy, że trwa przebudowa strony internetowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Północ.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content