horso by themebuzz

Dla kogo mieszkania w SIM?

Dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Północ

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

O SIM

Czym jest SIM?

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Uczestnicy programu

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Północ

Gmina Biskupiec

więcej

Gmina Dobre Miasto

więcej

Gmina Dźwierzuty

więcej

Gmina Ełk

więcej

Gmina Gietrzwałd

więcej

Gmina Giżycko

więcej

Gmina Jedwabno

więcej

Gmina Kolno

więcej

Gmina Lidzbark

więcej

Miasto Kętrzyn

więcej

Miasto Szczytno

więcej

Miasto Tczew

więcej

Gmina Nidzica

więcej

Gmina Purda

więcej

Gmina Rozogi

więcej

Gmina Ryn

więcej

Gmina wiejska Ostróda

więcej

Gmina Wydminy

więcej

Gmina Zalewo

więcej
Informacje

Mieszkania na wynajem

W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ sp. z o.o. ma powstać ponad:

mieszkań na wynajem
0

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. powstała w celu budowy mieszkań i ich późniejszej eksploatacji na zasadzie najmu. W każdej gminie mają powstać mieszkania dedykowane osobom o umiarkowanych dochodach, które zarabiają zbyt dużo, by ubiegać się o lokal komunalny, ale za mało, by wynająć mieszkanie lub zaciągnąć kredyt hipoteczny na jego zakup na rynku komercyjnym.

Aktualności

Najnowsze wydarzenia

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami. Wypełnij formularz.

  .

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Północ, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

  Kontakt

  ul. Dąbrowszczaków 21, lokal 430 | 10-542 Olsztyn

  Sekretariat: 797 735 710

  Administracja mieszkań: 690 429 850

  Inwestycje: 797 908 109

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

  1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 21, lok. 430, 10-542 Olsztyn.
  2. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@simkznpolnoc.pl.
  3. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   • – realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • – ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. 4. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
  5. 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
  6. 6. Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  7. 7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zadań Administratora.
  Skip to content