GMINA ZALEWO

Gmina Zalewo z najlepszą koncepcją architektoniczno-budowlaną

Członkowie Sądu Konkursowego wyłonili najlepszą koncepcję architektoniczno-budowlaną na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Zalewie. Dzięki wybraniu koncepcji inwestycja jest coraz bliższa realizacji.

Sąd Konkursowy odbył się 19 września w celu wyłonienia najlepszej pracy dla inwestycji w Zalewie. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa realizuje na terenie Gminy Zalewo zadanie, jakim jest wybudowanie mieszkań o umiarkowanym czynszu. Zwycięzca został Mateusz Adamczyk BUDCUD.

Członkowie Sądu nie mieli prostego zadania, ponieważ wszystkie nadesłane prace były interesujące i każda z nich spełniała kryteria wskazane w Regulaminie Konkursu, jednak znalazły się plusy i minusy, które zadecydowały o ostatecznym wyniku. By wybrać tę koncepcję, która zasługuje na miano najlepszej należało dokładnie przeanalizować i porównać nadesłane prace. Po ożywionych dyskusjach i uważnej ocenie sąd zdecydował o wynikach konkursu:

  1. Miejsce Mateusz Adamczyk BUDCUD
  2. Technobeton Sp. z o.o.
  3. Jan Ledwoń i Architekci

Wszystkie trzy prace zasługują na uznanie, ponieważ zaprezentowane rozwiązania architektoniczne charakteryzowały się wysoką estetyką oraz funkcjonalnością, co pozwoliło bardzo optymistycznie spojrzeć na nadchodzącą budowę. W uzasadnieniu wygranej pracy możemy znaleźć takie argumenty, jak:

– wykorzystanie w pełni potencjału terenu ujętego w zadaniu;

– nieskomplikowana bryła budynku połączona ze sprawdzonymi niezawodnymi rozwiązaniami inżynierskimi;

– maksymalne wykorzystanie powierzchni budynku na cele mieszkaniowe;

– urbanistyczne możliwości prowadzenia następnych inwestycji na terenie objętym zadaniem.

Gratulujemy uczestnikom tego konkursu i dziękujemy za udział w nim. Wierzymy, że już niedługo ruszą prace budowlane, byśmy mogli jak najszybciej zobaczyć wygraną koncepcję w rzeczywistości. – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan

Kolejna Gmina powierzyła budownictwo społeczne SIM

Gmina Zalewo wspólnie z SIM wykonały kolejny krok zbliżający do powstania w gminie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM KZN-Północ sp. z o.o. w organizacji i Gmina Zalewo zawarły umowę powierzającą spółce realizację budownictwa mieszkaniowego. 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. powstała w celu budowy mieszkań i ich późniejszej eksploatacji na zasadzie najmu. W celu wdrożenia tej inicjatywy w gminie Zalewo 29 października 2021r. w Zalewie odbyło się spotkanie Burmistrza Zalewa oraz Prezesa Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o., podczas którego podpisano tzw. umowę powierzenia. W ramach niej w Gminie powstaną nowe mieszkania na wynajem.

Umowa o współpracy w ramach realizacji inwestycji w ogólnym interesie gospodarczym w postaci realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego została podpisana przez osoby reprezentujące obie strony: Marka Żylińskiego – Burmistrza Zalewa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zalewo – Aliny Błażewicz oraz Grzegorza Paciulana – Prezesa Zarządu. W ramach Spółki w Gminie Zalewo ma powstać 48 mieszkań dedykowanych osobom o umiarkowanych dochodach, które zarabiają zbyt dużo, aby ubiegać się o lokal komunalny, ale za mało, by wynająć mieszkanie lub zaciągnąć kredyt hipoteczny na jego zakup na rynku komercyjnym. Po przekazaniu gruntu przez gminę, rozpoczniemy etap projektowania – podkreśla Prezes Zarządu spółki Grzegorz Paciulan.  

Przedmiotem umowy jest powierzenie SIM świadczenia Usługi, realizowanej na obszarze Gminy, w tym określenie zasad kontroli Gminy wykonywania przez SIM powierzonego zadania, zapewnienia funkcjonowania spółki posiadającej personel umożliwiający wdrożenie inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy, a następnie obsługę administracyjną najmowanych lokali mieszkalnych. 


Skip to content