GMINA MIEJSKA TCZEW

             Projektowanie bloków w Tczewie w toku

Po wyłonieniu zwycięzcy na koncepcję architektoniczno-budowlaną w Tczewie nadszedł czas na podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowe. Na jej podstawie powstaną bloki mieszkalne, w których znajdzie się ponad 200 mieszkań na wynajem.

Spółka w czerwcu 2022 roku ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną. W sierpniu po długich naradach Sąd Konkursowy wybrał najlepszą pracę, której autorem była firma BUDCUD. Po negocjacjach 7 października 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Dzięki niej Spółka będzie mogła wystąpić o pozwolenie na budowę, więc wielkimi krokami zbliża się budowa bloków mieszkalnych w Tczewie.

Zgodnie z założeniami programu w dokumentacji projektowej zostaną ujęte elementy wykończenia takie, jak:
– pomalowanie ścian,
– wykończenie podłóg,
– położenie terakoty i glazury w łazience,
– zamontowanie sedesu, wanny lub brodzika, umywalki,
– w kuchni znajdzie się kuchenka z piekarnikiem.

Dzięki takiemu standardowi wykończenia, mieszkania będą gotowe do wprowadzenia się przyszłych najemców.

„Praca w Spółce nabiera coraz szybszego tempa, co widać poprzez pozyskiwanie kolejnych dokumentacji projektowych, jak w przypadku Tczewa, czy też przez składanie wniosków o wsparcie finansowe do Banku Gospodarstwa Krajowego. Cieszę się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Już w przyszłym roku możliwe są roboty budowlane, co jest niewątpliwym krokiem milowym dla Spółki oraz przyszłych najemców.” – komentuje Prezes Zarządu.

W ramach inwestycji mają powstać 4 budynki z mieszkaniami na wynajem dla osób, których nie stać na zakup bądź wynajem na rynku komercyjnym. Proces budowy 239 mieszkań został podzielony na etapy. Pierwszym z nich jest budowa jednego budynku.

Najlepsza koncepcja architektoniczno-budowlana wybrana!

 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie wyłoniła najlepszą pracę konkursową na koncepcję architektoniczno-budowlaną na budowę budynku wielorodzinnego w Tczewie. W budynku zaprojektowanym na bazie wyłonionej koncepcji zamieszkają przyszli najemcy objęci Rządowym Programem Rozwoju Mieszkalnictwa, do którego przystąpiła m.in. Gmina Miejska Tczew.

 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Olsztynie, której jednym ze wspólników jest Gmina Miejska Tczew realizuje zadanie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Inwestycja w Tczewie jest coraz bliższa realizacji. Po ogłoszonym konkursie na najlepszą koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku wielorodzinnego w Tczewie 25 sierpnia 2022 roku odbył się sąd konkursowy, by wyłonić najlepszą koncepcję dla inwestycji w Tczewie. Pierwsze miejsce zajęła praca Mateusza Adamczyka BUDCUD, drugie natomiast przyznano Studio architektonicznemu Maciej Bojarczuk.

 

 W czerwcu 2022 roku SIM w Olsztynie ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną w przedmiocie „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie na działkach nr: 8/6, 8/19, 8/20 obręb 14 m. Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie”.

 

 Członkowie Sądu konkursowego spotkali się 25 sierpnia 2022 roku w Olsztynie, by wybrać najlepszą koncepcję. Nie było to łatwe, przedstawione pomysły i rozwiązania architektoniczne były innowacyjne i ciekawe, więc należało dokładnie pochylić się nad nadesłanymi pracami. Sąd konkursowy oceniał koncepcje zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie Konkursu. Po kilku godzinach rozmów, wymiany uwag i spostrzeżeń udało się wyłonić zwycięzcę, którym został Pan Mateusz Adamczyk i firma BUDCUD. W uzasadnieniu znalazły się takie argumenty, jak:

– wykorzystanie w pełni potencjału terenu,

 

– dostosowanie do społecznych celów inwestycji ekonomiki i realizacji zamierzenia inwestycyjnego,

– spełnienie oczekiwań pod względem rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.

 Praca konkursowa uczestnika nr 2 (Studio Architektoniczne Maciej Bojarczuk) również spełniała wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie Konkursu, jednak według członków Sądu znalazło się kilka zastrzeżeń, m.in. parking podziemny, który miałby negatywny wpływ na ekonomiczny aspekt inwestycji czy też zaprojektowanie dużej powierzchni komunikacyjnej kosztem powierzchni mieszkalnej. Obie prace reprezentowały wysoki poziom architektoniczny, dlatego też serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu zajęcia pierwszego i drugiego miejsca, a my cieszymy się, że każdy krok przybliża nas do powstania mieszkań w Tczewie – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.

 

 

 

Kolejna Gmina powierzyła budownictwo społeczne SIM

Gmina Miejska Tczew wspólnie z SIM wykonały kolejny krok zbliżający do powstania w gminie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM KZN-Północ sp. z o.o. w organizacji i Gmina Miejska Tczew zawarły umowę powierzającą spółce realizację budownictwa mieszkaniowego. 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. powstała w celu budowy mieszkań i ich późniejszej eksploatacji na zasadzie najmu. W celu wdrożenia tej inicjatywy w Gminie Miejskiej Tczew 4 listopada 2021r. w Olsztynie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Tczewa oraz Prezesa Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o., podczas którego podpisano tzw. umowę powierzenia. W ramach niej w Gminie powstaną nowe mieszkania na wynajem.

Umowa o współpracy w ramach realizacji inwestycji w ogólnym interesie gospodarczym w postaci realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego została podpisana przez osoby reprezentujące obie strony: Mirosława Pobłockiego – Prezydenta Miasta Tczewa oraz Grzegorza Paciulana – Prezesa Zarządu. W ramach Spółki w Gminie Miejskiej Tczew ma powstać 239 mieszkań dedykowanych osobom o umiarkowanych dochodach, które zarabiają zbyt dużo, aby ubiegać się o lokal komunalny, ale za mało, by wynająć mieszkanie lub zaciągnąć kredyt hipoteczny na jego zakup na rynku komercyjnym.  

Przedmiotem umowy jest powierzenie SIM świadczenia Usługi, realizowanej na obszarze Gminy, w tym określenie zasad kontroli Gminy wykonywania przez SIM powierzonego zadania, zapewnienia funkcjonowania spółki posiadającej personel umożliwiający wdrożenie inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy, a następnie obsługę administracyjną najmowanych lokali mieszkalnych. 


Skip to content