GMINA GIŻYCKO

Prezes wraz z pracownikami na sesji Rady Gminy w Giżycku

23 listopada 2022 roku Prezes Spółki wraz z pracownikami byli obecni na sesji Rady Gminy Giżycko.

Na sesji Rady Gminy Giżycko jednym z punktów było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ z o.o.

Celem obecności Prezesa Spółki oraz pracowników było przedstawienie zadań i celów Spółki oraz wyjaśnienie na czym polega cały program. Dzięki prezentacji i wyjaśnieniu kwestii, które dla Radnych były niejasne uchwała została podjęta, dzięki czemu w najbliższym czasie Gmina Giżycko będzie mogła dokonać aportu gruntu do Spółki.

 

Kolejna Gmina powierzyła budownictwo społeczne SIM

Gmina Giżycko wspólnie z SIM wykonały kolejny krok zbliżający do powstania w gminie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM KZN-Północ sp. z o.o. w organizacji i Gmina Giżycko zawarły umowę powierzającą spółce realizację budownictwa mieszkaniowego. 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. powstała w celu budowy mieszkań i ich późniejszej eksploatacji na zasadzie najmu. W celu wdrożenia tej inicjatywy w gminie Giżycko 11 października 2021r. w Olsztynie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Giżycko oraz Prezesa Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o., podczas którego podpisano tzw. umowę powierzenia. W ramach niej w Gminie powstaną nowe mieszkania na wynajem.

Umowa o współpracy w ramach realizacji inwestycji w ogólnym interesie gospodarczym w postaci realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego została podpisana przez osoby reprezentujące obie strony: Marka Jasudowicza – Wójta Gminy Giżycko przy kontrasygnacie Moniki Dębek – Skarbnika Gminy Giżycko oraz Grzegorza Paciulana – Prezesa Zarządu. W ramach Spółki w Gminie Giżycko ma powstać 50 mieszkań dedykowanych osobom o umiarkowanych dochodach, które zarabiają zbyt dużo, aby ubiegać się o lokal komunalny, ale za mało, by wynająć mieszkanie lub zaciągnąć kredyt hipoteczny na jego zakup na rynku komercyjnym. 

Przedmiotem umowy jest powierzenie SIM świadczenia Usługi, realizowanej na obszarze Gminy, w tym określenie zasad kontroli Gminy wykonywania przez SIM powierzonego zadania, zapewnienia funkcjonowania spółki posiadającej personel umożliwiający wdrożenie inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy, a następnie obsługę administracyjną najmowanych lokali mieszkalnych. 

Skip to content