horso by themebuzz

Pozytywna wiarygodność

This content has been archived. It may no longer be relevant

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ z przyjemnością informuje, że dzięki prężnie rozwijającej się współpracy z Gminami oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Spółka uzyskała warunkową akceptację wniosków preferencyjnych SBC dla dwóch Gmin..
Pod koniec marca 2022 roku nasza Spółka złożyła do BGK dwa wnioski o kredyt preferencyjny SBC na realizację inwestycji w Gminie Miejskiej Szczytno oraz Gminie Wydminy, a już czerwcu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ uzyskała pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej, co w dużym stopniu przybliża nas do realizacji inwestycji, a co za tym idzie powstania mieszkań.

Warto przybliżyć zagadnienie, jakim jest kredyt preferencyjny SBC. Preferencyjne kredyty z programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego mogą być przeznaczone na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak tworzenie mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu oraz mieszkań spółdzielczych lokatorskich poprzez budowę nowych budynków lub rewitalizację/remont budynku z jego adaptacją na cele mieszkaniowe.

Finansowane kredytem mieszkania są przeznaczone dla osób, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajęcie na warunkach komercyjnych, a których dochody są zbyt wysokie, aby mogły one skorzystać z zasobów komunalnych.

Z kredytu SBC można sfinansować również:

  • miejsca postojowe/garaże (przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego),
  • grunt (w przypadku aportu gminy wartość gruntu finansowanego z kredytu nie może jednak przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia).

Ważnymi informacjami, które charakteryzują kredyt referencyjny SBC są:

– niski koszt finansowania: oprocentowanie zmienne, równe stopie WIBOR 3M, bez marży banku,

– maksymalnie 30-letni okres finansowania,

– maksymalny udział kredytu w kosztach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – do 80 proc. kosztu inwestycji.

Pozytywna ocena wiarygodności kredytowej pozwala na wejście w drugi etap przygotowań przy składaniu tego typu wniosków o kredyt SBC, dzięki czemu jesteśmy w stanie dalej prężnie działać w kierunku powstania mieszkań na wynajem.

Skip to content