horso by themebuzz

Najlepsza koncepcja architektoniczno-budowlana wybrana!

This content has been archived. It may no longer be relevant

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie wyłoniła najlepszą pracę konkursową na koncepcję architektoniczno-budowlaną na budowę budynku wielorodzinnego w Tczewie. W budynku zaprojektowanym na bazie wyłonionej koncepcji zamieszkają przyszli najemcy objęci Rządowym Programem Rozwoju Mieszkalnictwa, do którego przystąpiła m.in. Gmina Miejska Tczew.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Olsztynie, której jednym ze wspólników jest Gmina Miejska Tczew realizuje zadanie budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Inwestycja w Tczewie jest coraz bliższa realizacji. Po ogłoszonym konkursie na najlepszą koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku wielorodzinnego w Tczewie 25 sierpnia 2022 roku odbył się sąd konkursowy, by wyłonić najlepszą koncepcję dla inwestycji w Tczewie. Pierwsze miejsce zajęła praca Mateusza Adamczyka BUDCUD, drugie natomiast przyznano Studio architektonicznemu Maciej Bojarczuk.

 W czerwcu 2022 roku SIM w Olsztynie ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną w przedmiocie „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie na działkach nr: 8/6, 8/19, 8/20 obręb 14 m. Tczew, powiat tczewski, województwo pomorskie”.

 Członkowie Sądu konkursowego spotkali się 25 sierpnia 2022 roku w Olsztynie, by wybrać najlepszą koncepcję. Nie było to łatwe, przedstawione pomysły i rozwiązania architektoniczne były innowacyjne i ciekawe, więc należało dokładnie pochylić się nad nadesłanymi pracami. Sąd konkursowy oceniał koncepcje zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie Konkursu. Po kilku godzinach rozmów, wymiany uwag i spostrzeżeń udało się wyłonić zwycięzcę, którym został Pan Mateusz Adamczyk i firma BUDCUD. W uzasadnieniu znalazły się takie argumenty, jak:

– wykorzystanie w pełni potencjału terenu,

– dostosowanie do społecznych celów inwestycji ekonomiki i realizacji zamierzenia inwestycyjnego,

– spełnienie oczekiwań pod względem rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.

 Praca konkursowa uczestnika nr 2 (Studio Architektoniczne Maciej Bojarczuk) również spełniała wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie Konkursu, jednak według członków Sądu znalazło się kilka zastrzeżeń, m.in. parking podziemny, który miałby negatywny wpływ na ekonomiczny aspekt inwestycji czy też zaprojektowanie dużej powierzchni komunikacyjnej kosztem powierzchni mieszkalnej. Obie prace reprezentowały wysoki poziom architektoniczny, dlatego też serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu zajęcia pierwszego i drugiego miejsca, a my cieszymy się, że każdy krok przybliża nas do powstania mieszkań w Tczewie – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.

Skip to content