horso by themebuzz

Kolejna Gmina powierzyła budownictwo społeczne SIM

This content has been archived. It may no longer be relevant

Gmina Zalewo wspólnie z SIM wykonały kolejny krok zbliżający do powstania w gminie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM KZN-Północ sp. z o.o. w organizacji i Gmina Zalewo zawarły umowę powierzającą spółce realizację budownictwa mieszkaniowego. 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. powstała w celu budowy mieszkań i ich późniejszej eksploatacji na zasadzie najmu. W celu wdrożenia tej inicjatywy w gminie Zalewo 29 października 2021r. w Zalewie odbyło się spotkanie Burmistrza Zalewa oraz Prezesa Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o., podczas którego podpisano tzw. umowę powierzenia. W ramach niej w Gminie powstaną nowe mieszkania na wynajem.

Umowa o współpracy w ramach realizacji inwestycji w ogólnym interesie gospodarczym w postaci realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego została podpisana przez osoby reprezentujące obie strony: Marka Żylińskiego – Burmistrza Zalewa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zalewo – Aliny Błażewicz oraz Grzegorza Paciulana – Prezesa Zarządu. W ramach Spółki w Gminie Zalewo ma powstać 48 mieszkań dedykowanych osobom o umiarkowanych dochodach, które zarabiają zbyt dużo, aby ubiegać się o lokal komunalny, ale za mało, by wynająć mieszkanie lub zaciągnąć kredyt hipoteczny na jego zakup na rynku komercyjnym. Po przekazaniu gruntu przez gminę, rozpoczniemy etap projektowania – podkreśla Prezes Zarządu spółki Grzegorz Paciulan.  

Przedmiotem umowy jest powierzenie SIM świadczenia Usługi, realizowanej na obszarze Gminy, w tym określenie zasad kontroli Gminy wykonywania przez SIM powierzonego zadania, zapewnienia funkcjonowania spółki posiadającej personel umożliwiający wdrożenie inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy, a następnie obsługę administracyjną najmowanych lokali mieszkalnych. 

Skip to content