horso by themebuzz

Gmina Zalewo z najlepszą koncepcją architektoniczno-budowlaną

This content has been archived. It may no longer be relevant

Członkowie Sądu Konkursowego wyłonili najlepszą koncepcję architektoniczno-budowlaną na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Zalewie. Dzięki wybraniu koncepcji inwestycja jest coraz bliższa realizacji.

Sąd Konkursowy odbył się 19 września w celu wyłonienia najlepszej pracy dla inwestycji w Zalewie. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa realizuje na terenie Gminy Zalewo zadanie, jakim jest wybudowanie mieszkań o umiarkowanym czynszu. Zwycięzca został Mateusz Adamczyk BUDCUD.

Członkowie Sądu nie mieli prostego zadania, ponieważ wszystkie nadesłane prace były interesujące i każda z nich spełniała kryteria wskazane w Regulaminie Konkursu, jednak znalazły się plusy i minusy, które zadecydowały o ostatecznym wyniku. By wybrać tę koncepcję, która zasługuje na miano najlepszej należało dokładnie przeanalizować i porównać nadesłane prace. Po ożywionych dyskusjach i uważnej ocenie sąd zdecydował o wynikach konkursu:

Miejsce Mateusz Adamczyk BUDCUD
Technobeton Sp. z o.o.
Jan Ledwoń i Architekci
Wszystkie trzy prace zasługują na uznanie, ponieważ zaprezentowane rozwiązania architektoniczne charakteryzowały się wysoką estetyką oraz funkcjonalnością, co pozwoliło bardzo optymistycznie spojrzeć na nadchodzącą budowę. W uzasadnieniu wygranej pracy możemy znaleźć takie argumenty, jak:

– wykorzystanie w pełni potencjału terenu ujętego w zadaniu;

– nieskomplikowana bryła budynku połączona ze sprawdzonymi niezawodnymi rozwiązaniami inżynierskimi;

– maksymalne wykorzystanie powierzchni budynku na cele mieszkaniowe;

– urbanistyczne możliwości prowadzenia następnych inwestycji na terenie objętym zadaniem.

Gratulujemy uczestnikom tego konkursu i dziękujemy za udział w nim. Wierzymy, że już niedługo ruszą prace budowlane, byśmy mogli jak najszybciej zobaczyć wygraną koncepcję w rzeczywistości. – komentuje Prezes Zarządu – Grzegorz Paciulan.

Skip to content